DIVAT ÉS TÁRSADALOM(TUDOMÁNY)

Kerekasztal-beszélgetés

2018. 05. 09. – 17.30–19.00

Divat és társadalom(tudomány) – kerekasztal-beszélgetés – meghívottak:

dr. Séllei Nóra, egyetemi professzor, DE

dr. Séllei Nóra egyetemi professzor, a Debreceni Egyetem Brit Kultúra Tanszékének oktatója. Fő kutatási területe a 19. és 20. századi angol irodalom, az angol írónők munkájának vizsgálata a feminista és a posztstrukturalista elméletek szemszögéből. A Gendertudományi Központ vezetője.

dr. Orbán Jolán, egyetemi professzor, PTE

dr. Orbán Jolán egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék vezetője. A divat, valamint az öltözködéskultúra kérdéskörével filozófiai és irodalomtudományi kutatásai során találkozik.

dr. Keszeg Anna, egyetemi adjunktus, DE

dr. Keszeg Anna, a Debreceni Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének adjunktusa, aki Kolozsvárott, Párizsban és Budapesten folytatott felsőfokú tanulmányokat. Divatkutatóként a divatelmélet, a divattörténet, valamint a divat kommunikációs rendszere foglalkoztatják.

moderál

Lengyel Emese, másodéves kommunikációs szakos hallgató

Helyszín: DE, központi épület, Auditorium Maximum